Работа – Да! Права – не? Всеки има право на достойно съществуване – срещу планираното отнемане на социални права от немските власти!

Без труда на мигрантите месото и зеленчуците не биха били толкова евтини в Германия. Заводи, офиси и частни домове биха останали непочистени. Много възрастни хора биха останали без грижи.

Трудът на мигрантите е желан, но само ако е тих и невидим. Когато мигрантите настояват за справедливо възнаграждение и работни условия, добри жилища, здравни грижи, социални и детски помощи те биват заподозрени в злоупотреба със социални помощи или дори в организирането на престъпни групи. Дори и сега, на тези, които не притежават немски паспорт често се отказват социални помощи в кризисни моменти. Немското правителство планира да затегне контрола дори още повече.

Изключване от правото на детски помощи?

Вече е изготвен проектозакон, който предвижда отнемането на правото на получаване на детски помощи на европейски граждани без немски паспорт. Този закон ще засегне точно тези, които имат най-голяма нужда от подкрепа, а именно самотните майки, като по този начин ще изложи много деца на риск от бедност.

Прогонване от публични пространства?

Много често бедните и бездомни хора биват прогонвани от публичните пространства на големите градове. Новият закон ще даде правото на властите да гонят и глобяват хора превантивно, само при съмнение, че те предлагат труда си за продан. Вместо да подобри трудовите права на работниците, този закон ще забрани и криминализира практиките, които много хора използват за намиране на работа.

Вместо това: подозрения, предположения и преследвания

Новите вътрешни инструкции на Федералната агенция по труда поставят под подозрение за злоупотреба със социални помощи граждани на ЕС без немски паспорти. Служители на Бюрото по труда ще контролират и наказват бедни българи, гърци, италианци и испанци с особена стриктност. Новите мерки не подкрепят борбата против крайните форми на експлоатация и не защитават съществуващите права, напротив, те засилват расовото изключване, разграничението между ‚полезна работна ръка‘ и ‚заподозрени‘ и водят до отнемането на основни социални права и достоен живот.

Такива нехуманни политики не са новост в Германия: бежанците например биват редовно подозирани във фиктивно родителство и бракове. Сложна система от изключващи закони разграничава между ‚лица търсещи убежище‘, ‚граждани на ЕС‘, ‚поданици‘ и други правни статути.

  • Ние настояваме за оттеглянето на инструкциите на Федералната агенция по труда и новия закон!
  • Всеки трябва да има правото на социална сигурност без значение на статута си на пребиваване и заетост!
  • Агенциите по социално подпомагане трябва да помагат на кандидатстващите да изискват и да се ползват от правата си и да подсигуряват средствата си за преживяване!

Инициатива ‚Европа в движение‘ (ALSO, BASTA Berlin, Initiative Zivilcourage / Gruppe workers‘ center München, Oficina precaria Berlín).