Изясняване на причините за смъртта на Рефат Сюлейман и прекратяване на подизпълнителските практики

обществеността за обстоятелствата, довели до смъртта на Рефат Сюлейман, и за липсата на отговорност и последващо разследване до момента. Тялото на Рефат Сюлейман, 26-годишен български гражданин от турски произход, беше намерено на територията на завода на ThyssenKrupp в Брукхаузен на 17.10.2022 г. след тридневно полицейско издирване. След започване на работа, рано сутринта на 14.10.2022 г., Рефат, нает като чистач от външна агенция само няколко дни по-рано, е бил преотдаден на друг подизпълнител и след това е изчезнал безследно няколко часа по-късно. 

Details

ризив за действие

Работа – Да! Права – не? Всеки има право на достойно съществуване – срещу планираното отнемане на социални права от немските власти! Без труда на мигрантите месото и зеленчуците не биха били толкова евтини в Германия. Заводи, офиси и частни домове биха останали непочистени. Много възрастни хора биха останали без грижи. Трудът на мигрантите е…

Details