ризив за действие

Работа – Да! Права – не? Всеки има право на достойно съществуване – срещу планираното отнемане на социални права от немските власти! Без труда на мигрантите месото и зеленчуците не биха били толкова евтини в Германия. Заводи, офиси и частни домове биха останали непочистени. Много възрастни хора биха останали без грижи. Трудът на мигрантите е…